BİLİMSEL PROGRAM
 
1 Mart 2019
08.30-09.00  AÇILIŞ
I. OTURUM - JİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: Levent Yaşar, Veli Mihmanlı
09.00-09.15 Myomlarda cerrahi dışı tedavilerde güncel durum Niyazi Tuğ
09.15-09.30 Myomlarda cerrahiye uygun hasta seçimi: Kime laparoskopi? Kime Laparotomi? Yücel Karaman
09.30-09.45 Adneksiyel kitlelerde laparoskopiye uygun hasta seçimi: Kime laparoskopi? Kime Laparotomi? İsa Aykut Özdemir
09.45-10.00 Tekrarlayan gebelik kayıplarında kanıta dayalı yaklaşım nedir? Eser Özyürek
10.00-10.20 TARTIŞMA
10.20-10.45 ARA
II. OTURUM - OBSTETRİK
Oturum Başkanları: Atıl Yüksel, Rıza Madazlı
10.45-11.00 cf-DNA'da son durum ve verilecek danışmanlığın önemi Atıl Yüksel
11.00-11.15 Servikal yetmezlikte pesser-serklaj-medikal tedavi ve kısa servikse yaklaşım İsmail Özdemir
11.15-11.30 Kronik hipertansiyon, preeklampsi, eklampsi ve HELLP sendromu: Tanı, takip ve doğum Oya Demirci
11.30-11.45 ‘Erken’ ve ‘geç başlangıçlı’ fetal büyüme kısıtlığı: Tanı, takip ve doğum Rıza Madazlı
11.45-12.00 TARTIŞMA
12.00-12.30 Uydu Sempozyumu – Astellas
12.30-13.30 YEMEK
III. OTURUM - İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: İbrahim Polat, Ali Yılmaz
13.30-13.45 Endometriozis olgularında infertilite yönetimi nasıl olmalıdır? Fatma Ferda Verit
13.45-14.00 PKOS'lu infertil olgularda tedavi yönetimi ve endometrium kanserinden korunma Murat Ekin
14.00-14.15 Gn+İUİ, CC+İUİ: Hangisi? Çoğul gebeliklerden ve OHSS’den kaçınmak için neler yapılmalıdır? Nida Bayık
14.15-14.30 Over rezervinin değerlendirilmesi, erken menopoz ve oosit krioprezervasyonu Burak Yücel
14.30-15.00 TARTIŞMA
15.00-15.30 ARA
IV. OTURUM - ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Mete Güngör, Zehra Meltem Pirimoğlu
15.30-15.45 Myom-sarkom ayrım ve yönetiminde güncel bilgiler Cem Dane
15.45-16.00 Endometrial hiperplazilerin tedavisinde karşılaşılan güçlükler Pınar Göksedef
16.00-16.15 Gestasyonel trofoblastik hastalık-neoplazi ayrımı ve tedavi yaklaşımları Nilüfer Çetinkaya Kocadal
16.15-16.30 Endometrium kanserinin moleküler sınıflamasının klinik yönetime etkileri  Ateş Karateke
16.30-17.00 TARTIŞMA
17.00-17.15 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Berna Arslan
  Sözlü Bildiriler ( Salon B )  

 

2 Mart 2019
V. OTURUM - OBSTETRİK
Oturum Başkanları: Ali Gedikbaşı, Mehmet Aytaç Yüksel
09.00-09.15 Gebelikte diabet: Tanı, takip ve doğum zamanlaması Pınar Kumru
09.15-09.30 Gebelikte tiroid hastalıkları: Tedavi ile neler önlenebilir, neler önlenemez? Oluş Api
09.30-09.45 Gebelikte tromboembolik hastalıklar: Pulmoner ve serebral embolilerin önlenmesi Emre Yalçınkaya
09.45-10.00 Gebelikte kalp hastalıkları: Tanı, takip ve doğum yönetimi Rezzan Deniz Acar
10.00-10.20 TARTIŞMA
10.20-10.45 ARA
VI. OTURUM - JİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: Birtan Boran, Taylan Şenol
10.45-11.00 Endometrioziste ağrı yönetimi ve kronik pelvik ağrıya nöropelviolojik yaklaşım  Ahmet Kale
11.00-11.15 Laparoskopide komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi Süleyman Salman
11.15-11.30 Histeroskopide komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi Gonca Yetkin Yıldırım
11.30-11.45 Anormal uterin kanamalara güncel yaklaşım Semra Kayataş Eser
11.45-12.00 TARTIŞMA
12.30-13.30 YEMEK
VII. OTURUM - OBSTETRİK
Oturum Başkanları: Erdal Kaya, Ayşe Ender Yumru
13.30-13.45 Doğum indüksiyon ve augmentasyonunda hangi yöntem ve takibi nasıl olmalıdır? Alev Atış Aydın
13.45-14.00 Doğumsonu kanamalarına yaklaşım  Recep Has
14.00-14.15 Plasenta adezyon anomalisi ve dekolman plasenta: Tanı, takip ve doğum İsmail Özdemir
14.15-14.30 İntrauterin fetal ölüm ne kadar öngörülebilir ve önlenebilir? İbrahim Polat
14.30-15.00 TARTIŞMA
15.00-15.30 ARA
VIII. OTURUM - ÜROJİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: Hakan Güraslan, Hale Çelik
15.30-15.45 POP’da değerlendirme ve cerrahide dikkat edilecek noktalar Fisun Vural
15.45-16.00 POP cerrahisine anti-inkontinans cerrahi ekleyelim mi? Aysu Akça
16.00-16.15 Ürodinami kime yapılmalı?  Üriner inkontinansda cerrahi tedavi ne zaman? Hüseyin Cengiz
16.15-16.30 Aşırı aktif mesanede medikal tedavi ve uzun etkili ajanlar Kerem Doğa Seçkin
16.30-17.00 TARTIŞMA

 

 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kadın Doğum Günleri, 1-2 Mart 2019, Deniz Müzesi, İstanbul