KURULLAR
 

ONURSAL KURUL
Prof. Dr. Cevdet Erdöl (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Rektör)
Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dekan)

KONGRE BAŞKANI
İsmail Özdemir (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı)

KONGRE SEKRETERİ
İbrahim Polat

DÜZENLEME KURULU
Nida Bayık
Pınar Göksedef Çilesiz
Murat Ekin
Semra Kayataş
Veli Mihmanlı
Hakan Güraslan
İsmail Özdemir
Zehra Meltem Pirimoğlu
İbrahim Polat
Süleyman Salman
Niyazi Tuğ
Fisun Varol
Fatma Ferda Verit
Levent Yaşar
Ali Yılmaz
Ayşe Ender Yumru

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kadın Doğum Günleri, 1-2 Mart 2019, Deniz Müzesi, İstanbul